Kategoriler
Nöroloji Bilgi Notları

Alzheimer hastaları için yeni bir umut

Alzheimer hastalığı öğrenme ve hafıza sorunları ile başlar. Zaman içerisinde mekânsal algıda bozulma, dil ve iletişim becerisinde azalma, davranış ve düşünce sorunları ile devam eder. Kişinin günlük yaşamını ve öz bakımını belirgin şekilde etkileyen ciddi bir bunama hastalığıdır. 

Bu hastalık genellikle 60 yaşlarından sonra ortaya çıkmaktadır. 65 yaşından sonra görülme ihtimali katlanarak artar. 

Alzheimer neden olur?

Hastaların beyin yapısı incelendiğinde amiloid denilen bir proteinin hafıza ile ilgili bölgelerde kümeler halinde çöktüğü, hücrelerin işlevini yapamadığı ve hasara uğradığı gösterilmiştir.

Hastalık ilerledikçe beyinde hasarlanan alan ve ölen hücre sayısı artar.

Alzheimer için risk fakatörleri nelerdir?

-Yaş 

-Ailede Alzheimer hastalığı olması 

-Orta yaşlı kişilerde hipertansiyon, dislipidemi, serebrovasküler hastalık, obezite, diyabetes mellitus gibi ek hastalıklar Alzheimer hastalığı riskini arttırır.

alzheimer

Alzheimer belirtileri nelerdir?

Yeni bilgi edinme ve hatırlama yeteneğinde bozulma gibi hafıza problemleri Karmaşık görevleri yapamama, zayıf muhakeme, dikkat ve konsantrasyonu sürdürmeme

Adresi bulamama, odaları karıştırma, kaybolmalar

Dil ve iletişim becerilerinde azalma

İlgisizlik, isteksizlik, sosyal uzaklaşma, sinirlilik, saldırganlık, halüsinasyonlar, düşünce bozuklukları gibi davranışsal ve psikolojik belirtiler

Alzheimer tanısı nasıl konur?

Yaşlı hastalarda dikkat ve hafıza ile ilgili sorunlar varsa muhakkak bunama hastalıkları açısından ayrıntılı bir nörolojik muayene ve bilişsel testler yapılmalıdır. Gerek görülürse MR PET SPECT gibi beyin görüntüleme tetkikleri, beyin omurilik sıvısında Alzheimer hastalığı belirteçleri erken tanı ve müdahale için istenebilir.

Alzheimer tedavisi var mı?

Beyindeki biyokimyasal değişikliklerin başlangıcı ile şikayetlerin gelişimi arasında uzun bir sessiz dönem vardır. 

Şuanki güncel tedaviler hastanın şikayetlerini azaltmak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak üzerinedir.

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), Alzheimer hastalığı gibi nörobilişsel bozuklukları tedavi etmek için geliştirilen beyin uyarım yöntemidir.

TMS tedavisi nörogörüntüleme veya biyobelirteç sonuçlarına göre hastalık gelişimi için yüksek risk taşıyan kişilerde nöromodülasyon amacıyla kullanılabilir.

Yapılan birçok çalışmada TMS tedavisinin hafıza merkezinde beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) gibi plastisite ile ilgili maddelerin salınımını arttırdığı, epigenetik modülasyon sağladığı, sinir ağı dinamikleri üzerinde düzenleyici etkileri olduğu saptanmıştır.

TMS tedavisi ile EEG – Neurofeedback gibi bilişsel öğrenme programlarının birlikte kullanımının Alzheimer hastalarında bilişsel, davranışsal ve klinik fayda sağladığı gösterilmiştir.

Çok yeni ve müjdeli bir haber olarak FDA, 7 Haziran 2021 tarihinde Alzheimer hastalığına özgü beta-amiloidi hedefleyen monoklonal antikor Aducanumab’a tedavi için onay verdi.  

Yeni tedavi seçenekleri ve güncel yaklaşımlar ile erken tanı alan hastalarda aylar hatta belki yıllarca aktif yaşamın devamı mümkün olabilir.

Alzheimer hastalığından korunmak için ne yapmalıyım?

Diyabet, obezite, hipertansiyon, sigara gibi damarsal risk faktörlerinin ortadan kaldırılması  hastalık riskini ve şiddetini azaltmak için çok önemlidir.

Düzenli fiziksel aktivite yapmak, yeterli uyumak, sosyal ve zihinsel aktif olmak, stresle mücadele etmek zihinsel sağlığımız için olmazsa olmazdır.

Sağlıklı günler, açık zihinler dilerim.

Instagram.com/Uzm.Dr.Buketniflioglu

Uzm. Dr. Buket NİFLİOĞLU

Nöroloji Uzmanı

+90 216 338 33 26

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.