Muayenehanemizde hangi tetkikler yapılıyor?

Muayenehanemizde

EMG
EEG
Nöropsikolojik testler
Tüm Laboratuvar tetkikleri yapılmaktadır.

elektroensefalografi